Opinnäytetyöt

Vuorovaikutustaidot fysioterapiassa

Tutustu Noora Kailan, Taru Louhelaisen ja Pihla Nikkarisen opinnäytetyöhön Emotionaalisen tuen piirteitä fysioterapiassa.

Niskaperäinen huimaus

Lue Matias Kalliokosken ja Eikka Vuorikarin opinnäytetyö Niskaperäisen huimauksen tutkiminen ja hoito. Opas ammattilaiselle. PDF-muodossa.

Tutustu myös Kalliokosken ja Vuorikarin oppaaseen samaisesta aiheesta: Niskaperäisen huimauksen tutkiminen ja hoito. Opas ammattilaiselle.

Nilkkapotkussa tapahtuvien lihasvammojen ehkäiseminen

Jaakko Puronahon, Sanna Saarisen ja Marika Sjöblomin opinnäytetyö Nilkkapotkun laukaisuvoiman kehittäminen ja siinä tapahtuvien lihasvammojen ennaltaehkäiseminen -Tietopaketti fysioterapeuteille ja valmentajille. PDF-muodossa.

Koripalloilijoiden nilkka- ja polvivammojen ennaltaehkäisevä alkulämmittelyohjelma

Pauliina Pitkäsen opinnäytetyö Akuutit nilkka- ja polvivammat koripallossa. Ennaltaehkäisevä alkulämmittelyohjelma. PDF-muodossa.

Lähteet (muualla verkossa)

Kaila, N., Louhelainen, T. & Nikkarinen, P. 2019. Emotionaalisen tuen piirteitä fysioterapiassa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Fysioterapian koulutusohjelma.
Kalliokoski, M. & Vuorikari, E. 2019. Niskaperäisen huimauksen tutkiminen ja hoito. Opas ammattilaiselle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
Kalliokoski, M. & Vuorikari, E. 2019. Niskaperäisen huimauksen tutkiminen ja hoito. Opas ammattilaiselle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opas.
Pitkänen, Pauliina. 2019. Akuutit nilkka- ja polvivammat koripallossa. Ennaltaehkäisevä alkulämmittelyohjelma. Metropolia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
Puronaho, J., Saarinen, S. & Sjöblom M. 2019. Nilkkapotkun laukaisuvoiman kehittäminen ja siinä tapahtuvien lihasvammojen ennaltaehkäiseminen -Tietopaketti fysioterapeuteille ja valmentajille. Laurea-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.